Chi tiết tin tức
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Người đăng: Huỳnh Văn Lợi .Ngày đăng: 06/04/2020 .Lượt xem: 383 lượt.
Ngày 06 tháng 4 năm 2020, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an, Quân sự, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Văn phòng HĐND-UBND huyện. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua và các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp; đồng chí Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

UBND huyện ghi nhận và hoan nghênh tinh thần, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là các ngành, đơn vị như: UBMTTQVN huyện, Quân sự, Công an, Y tế, các Hội đoàn thể và Đảng ủy-UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh và huyện. Thời gian tới, để tiếp tục kiểm soát và triển khai tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tích cực các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, Thông báo số 61/TB-UBND ngày 02/4/2020 của BCĐ cấp tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/4/2020, Công văn số 541/UBND-VP ngày 04/04/2020 của UBND huyện Duy Xuyên; cũng như các phương án, Kế hoạch về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được UBND huyện phê duyệt. Đề nghị các ngành, địa phương, đặc biệt là các đồng chí thành viên BCĐ cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả hàng ngày về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. (Hiện nay vẫn còn một số đơn vị chưa gửi Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/4/2020 của   UBND huyện, đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện -qua Văn phòng HĐND-UBND huyện để tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND huyện xem xét, chỉ đạo).

2. Giao Công an huyện tham mưu UBND huyện bổ sung, điều chỉnh việc bố trí các địa điểm đóng chốt và điều chỉnh nhân sự tại các điểm chốt chặn dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, trong đó lưu ý tăng cường điều động thêm lực lượng dân quân, tự vệ, Đoàn thanh niên của các địa phương, cắt giảm lực lượng công an chính quy tại các điểm chốt chặn để về thực hiện công tác đảm bảo ANTT, ATXH, trấn áp tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác tại cơ quan.

3 . Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương mua sắm thêm trang phục bảo hộ y tế, vật tư y tế cần thiết (nếu thiếu) để trang bị, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của huyện.

4. BCH Quân sự chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện khẩn trương khảo sát, đề xuất UBND huyện thành lập thêm 01 khu cách ly tập trung (khu cách ly tập trung số 03) đảm bảo đầy đủ các điều kiện để vận hành theo hướng dẫn của Bộ Y tế phòng trường hợp lượng người từ các vùng có dịch trở về quê hương quá đông mà 02 khu cách ly hiện có của huyện quá tải, không đủ sức chứa.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với công ty Môi trường đô thị Quảng Nam để triển khai thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải y tế nguy hại tại các khu cách ly tập trung của huyện, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế, không để nguồn lây nhiễm chéo cho cộng đồng.

6. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TTTH huyện tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 601/STP-TTr  ngày  05/4/2020 và Công văn số 615/STP-PBGDPL ngày 06/4/2020.

7. Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tạm ứng cho các đơn vị liên quan và các xã- thị trấn triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

8. Đề nghị Điện lực Duy Xuyên đảm bảo phương án cung cấp điện xuyên suốt 24/24 tại tất cả các Khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

9. Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND và UBND các xã- thị trấn xem xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn huyện, để đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó lưu ý quan tâm, khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảm bảo an sinh xã hội, tập trung tinh thần chống dịch
Duy Xuyên cách ly y tế tập trung 522 người
Phụ nữ góp sức chống dịch
Lực lượng vũ trang huyện Duy Xuyên trên tuyến đầu chống dịch Covid-19
Duy Xuyên cách ly 503 người
Tiếp sức lực lượng phòng chống dịch ở Duy Xuyên
Sống chậm ở vùng cách ly
Duy Xuyên cách ly tập trung 282 người
Duy Xuyên cần khẩn trương thiết lập thêm khu cách ly tập trung
Duy Xuyên triển khai quyết liệt các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19
UBMT Tổ quốc VN Duy Xuyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Duy Xuyên kịp thời theo dõi, cách ly kịp thời 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19
Duy Xuyên thành lập 10 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19
Năm trường hợp người Quảng Nam liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đều âm tính với SARS-CoV-2
Chỉ thị về triển khai các giải pháp quyết liệt, khẩn cấp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Những việc không nên làm giữa thời đại dịch Covid-19
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
Đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1.4
    
1   2   3  
    
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập