THANH TRA


Địa chỉ:
       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:- Đ/c Phạm Văn Thanh -Chánh Thanh tra huyện, Điện thoại: 0905356227

                  - Đ/c Lê Văn Đông- Phó Chánh Thanh tra huyện, Điện thoại: 0905132356

 

                  - Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chánh Thanh tra huyện, Điện thoại: 01679418527


 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THANH TRA HUYỆN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Văn Cường

Thanh tra viên

0983558853

cuongttdx@gmail.com

2

Võ Thị Lành

Thanh tra viên

01674631714

vothilanh32k13@gmail.com

3

Lê Thị Hồng Vân

Chuyên viên

0978276108

hongvan14519@gmail.com

4

Đặng Thanh Nhàn

Nhân viên hợp đồng

0905905755

dtnhan273@gmail.com

5

Phan Thị Thanh Phượng

Nhân viên hợp đồng

0905290737

phan.thanhphuong89@gmail.com


Fax: 
05103.877553

Email:       thanhtraduyxuyen@gmail.com
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập