TƯ PHÁP

Địa chỉ:       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:- Ông: Văn Công Hạnh- Trưởng Phòng Tư Pháp, Điện thoại: 0905226835

                  - Ông: Huỳnh Tấn Dũng- Phó trưởng Phòng Tư Pháp, Điện thoại: 0989077647

                  - Ông Đoàn Công Tiến- Phó trưởng Phòng Tư Pháp, Điện thoại:  0903669167


   DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Huỳnh Thị Hiền

Chuyên viên

0937356378

hientpdx@gmail.com

2

Nguyễn Lê Vy

Nhân viên

01674606231

levykt30@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hoài Thương

Chuyên viên

01207070346

hoaithuongtpdx@gmail.comFax:             05103877579

Email:   hoaithuongtpdx@gmail.com


Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập