GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Địa chỉ:
       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại: - Đ/c Phùng Hoàng-  Trưởng phòng GD-ĐT huyện, Điện thoại: 0986800602

Fax:             023533877277

Email:    pgdduyxuyen.quangnam@moet.edu.vn
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập