Y TẾ

Địa chỉ:       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:  - Đ/c Lê Trung Hoa- Trương phòng Y tê huyện, Điện thoại: 0905205782

      -  Đ/c Lê Phước Hùng -Phó Phòng Y tế huyện, Điện thoại: 01689 219 018

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG Y TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Trần Xuân Quyên

Chuyên viên Phụ trách kế toán

0974989375

quyenytedx@gmail.com

2

Nguyễn Thị Phương

Nhân viên Phụ trách Dược, văn thư

0905403897

ntphuong12193@gmail.com



Fax:             05103877529

Email:   pytdxuyen@gmail.com
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập