Trung tâm Văn hóa - Thể thao
Địa chỉ:
       610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại: - Ông:  Nguyễn Văn Chương- Giám đốc Trung tâm VH-TT , Điện thoại:0905010118

                     - Ông: Bùi Minh Diệu- Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT, Điện thoại:0905236327

Email:   vanchuongdxqn@gmail.com

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập