Văn phòng Đăng ký QSD đất

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Lê Tăng Trung

Phó Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất

0905313439

tangtrungvpdx@gmail.com

2

Ngô Đình Cát

Nhân viên theo dõi công tác đo đạc, thu hồi đất các dự án, cấp giấy cho tổ chức

0985759974

dinhcattnmt@gmail.com

3

Nguyễn Minh Sơn

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại thị trấn Nam Phước

0932442099

nmson.tnmt@gmail.com

4

Nguyễn Chí Dũng

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại thị trấn Nam Phước

0972610645

chidungtnmtdx@gmail.com

5

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Châu, Duy Tân

0905345023

lephuong02006@yahoo.com

6

Lê Sỹ Nguyên

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình thuộc dự án Vùng Đông

0905320065

synguyentnmt@gmail.com

7

Đào Huy Tùng

Chuyên viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Hải

0905999221

htungdx@gmail.com

8

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình thuộc dự án Vùng Đông

0905323267

tuyetqld38@gmail.com

9

Huỳnh Thị Thúy Hoa

Nhân viên phụ trách lưu trữ; giải quyết hồ sơ đăng ký, xóa thế chấp; thủ quỹ

0935848918

thuyhoavpdkdx@gmail.com

10

Nguyễn Văn Quí

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Phước

0978114641

quibambo@gmail.com

11

Nguyễn Văn Việt

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình thuộc dự án Vùng Đông

0972429149

vietvpdk@gmail.com

12

Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Trung

01246014774

hoangvuvpdk@gmail.com

13

Lê Thị Phương Trâm

Kế toán

0932485302

phuongtram.dhtm@gmail.com

14

Phạm Tấn Công

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Thu, Duy Trinh

0935007017

tancongpham91@gmail.com

15

Đoàn Công Hiếu

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Sơn

0906575693

baga9090@gmail.com

16

Trương Thị Hồng Vân

Nhân viên tổng hợp, báo cáo, văn thư

0905356225

truonghongvan88@gmail.com

17

Phạm Văn Đủ

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Hòa, Duy Phú

0905045700

phamvandu1990@gmail.com

18

Lê Công Hữu

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Nghĩa

0979685491

conghuuqld42@gmail.com

19

Phan Đình Duy Linh

Nhân viên thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình tại xã Duy Thành

0977429279

phandinhduylinh92@gmail.com

20

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên tổng hợp, lưu chuyển hồ sơ

0988315602

thithuyqn.90@gmail.com

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập