Văn phòng HĐND&UBND
Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Hồ sơ đề nghị trợ cấp ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách:
2 Hồ sơ đề nghị phong, tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương độc lập
3 Hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng
4 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
5 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam:
6 Hồ sơ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng
7 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
8 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
9 Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
10 . Xét đề nghị công nhận chế độ hưởng chính sách đối với người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân)
11 Xét đề nghị công nhận và đề nghị giải quyết trợ cấp liệt sỹ và thân nhân liệt sĩ
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập