Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 29 items in 2 pages
Thông báo 03/TB-TNKQ 24/03/2021 Thông báo quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
6602 30/11/2020 Quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Duy Xuyên
3050/QĐ-UBND 09/06/2020 Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch công ích bưu chính
TT số 05/2015/TT-TTg-CP 10/09/2015 TT số 05/2015/TT-TTg-CP quy định giám sát của đoàn thanh tra
NĐ số 70/NĐ-CP 01/09/2015 NĐ số 70/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, công ...
THÔNG TƯ số 29/2015/TT-BCT ngày 31/8/2015 31/08/2015 THÔNG TƯ số 29/2015/TT-BCT ngày 31/8/2015 Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng ...
TTLT số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 21/08/2015 TLT số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và ...
TT số 27/2015/TT-BNNPTNT 07/08/2015 TT số 27/2015/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ...
QĐ 4940/QĐ-UBND 30/06/2015 Quyết định số 4940/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ...
QĐ 4943/QĐ- UBND 30/06/2015 QĐ số 4943/QĐ- UBND bổ sung kinh phí để khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái ...
4939/QĐ-UBND 30/06/2015 Quyết định số 4939/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Quyết định 2813/QĐ-UBND
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên ...
14/2015/NĐCP 13/02/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của ...
586/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định số 586/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh ...
18/QĐ-UBND 06/01/2015 Quyết định 18/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương ...
66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
1938/QĐ-TTg 28/10/2014 Phê duyệt đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập