• Đi tìm đồng đội - MC Thái Tàu
  • Đập Vĩnh Trinh
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
Tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  tại UBND huyện Duy Xuyên

Tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Duy Xuyên

28/06/2023 | 08:43 AM
Để tập trung phục vụ tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Duy Xuyên năm 2023. UBND huyện Duy Xuyên thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên toàn huyện về việc tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND huyện như sau:
Thông báo xét tuyển công chức xã 2014

Thông báo xét tuyển công chức xã 2014

21/04/2014 | 09:34 AM
<p><a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/THONG_BAO__NHU_CAU_TUYEN_DUNG_CC_CAP_XA_2014.xls">Nhu cầu xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014.</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/2011/THONG_BAO_XET_TUYEN_CC_XA_2014.doc" title="">Thông báo xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014 </a><br /> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Thế Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0914.035.524

Email: ducnt6@quangnam.gov.vn