• Đi tìm đồng đội - MC Thái Tàu
  • Đập Vĩnh Trinh
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
Thông báo xét tuyển công chức xã 2014

Thông báo xét tuyển công chức xã 2014

21/04/2014 | 09:34 AM
<p><a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/THONG_BAO__NHU_CAU_TUYEN_DUNG_CC_CAP_XA_2014.xls">Nhu cầu xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014.</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/2011/THONG_BAO_XET_TUYEN_CC_XA_2014.doc" title="">Thông báo xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014 </a><br /> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Thế Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0914.035.524

Email: ducnt6@quangnam.gov.vn