Tìm kiếm

Tìm thấy 7 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duy Xuyên 2021
2 Quyết định 2632/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 ban hành quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 2021
3 QĐ Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 2021
4 Công bố công khai Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 2021
5 Về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính 2016
6 Về việc huy động cán bộ, nhân dân, học sinh tham dự lễ khai mạc triển lãm 2016
7 Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bầu cử 2016