Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
3

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
7

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục Tiểu học
13

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
16

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
18

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
19

Công bố mở cảng cá loại 3

Xem chi tiết >>
Thủy sản
20

Công nhận khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo