Ủy ban mặt trận và các Đoàn thể

Ủy ban mặt trận và các Đoàn thể

I. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Địa chỉ:  464 Hùng Vương - Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:

  - Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Điện thoại: 0983.295.737

  - Ông Trần Công Thành - PCT UBMTTQ Việt Nam huyện, Điện thoại: 0985.436.629

  - Bà Trần Thị Thanh Hương - - PCT UBMTTQ Việt Nam huyện, Điện thoại: 0857682425

Fax:  (0235)3775494;   Mail:  mtduyxuyen@gmail.com

II. Các Đoàn thể

1. Hội Người Cao tuổi

- Ông Phạm Văn Hậu - Trưởng Ban đại diện; Điện thoại: 0905550528;

- Bà Phan Thị Lý - Phó Ban đại diện; Điện thoại: 0973553054;

 

 

 

Tin liên quan