Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyệ Duy Xuyên và các Đoàn thể

I. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Địa chỉ:  464 Hùng Vương - Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

 

  - Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Điện thoại: 0983.295.737

     Email: haint53@quangnam.gov.vn

  - Bà Trần Thị Thanh Hương - - PCT UBMTTQ Việt Nam huyện, Điện thoại: 0775560010

     Email: huongttt24@quangnam.gov.vn

Fax:  (0235)3775494;   Mail:  mtduyxuyen@gmail.com

II. Các Đoàn thể

1. Hội Người Cao tuổi

- Ông Phạm Văn Hậu - Trưởng Ban đại diện; Điện thoại: 0905550528;

- Bà Phan Thị Lý - Phó Ban đại diện; Điện thoại: 0973553054;

 

 

 

Tin liên quan