Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN
 

Địa chỉ: số 468 đường Hùng Vương- Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:

  - Đ/c Phan Xuân Cảnh -CT UBND huyện, Điện thoại: 0905205106

  - Đ/c Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, Điện thoại: 0914035524

- Đ/c Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Điện thoại: 0905629979

Fax: 02353877529

Email:

Tin liên quan