Hội đồng nhân dân

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN

Địa chỉ: Số 468 đường Hùng Vương - Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại  02353. 877529

  

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

                        

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 Nguyễn Công DũngTUV-Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyệndungnc2@quangnam.gov.vn0913415551 
02 Nguyễn Thanh SơnUVBTV - Phó Chủ tịch HĐNDsonnt17@quangnam.gov.vn0935347778
03 Huỳnh Thị HiềnTrưởng Ban Pháp chếhienht2@quangnam.gov.vn0937356378
04Văn Công TạoPhó Ban KT-XHtaovc1@quangnam.gov.vn0836020497

Tin liên quan