Huyện ủy

Huyện ủy

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 Nguyễn Công DũngTUV - Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
nguyencongdung2020@gmail.com

0913145551

02 Nguyễn Quang MạnhPhó Bí thư Thường trực Huyện ủynqmanhbtcdx@gmail.com

0905163551

 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Điện thoại 02353877520

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 Nguyễn Hồng VinhHUV - Chánh Văn phòng Huyện ủyhongvinhdx@gmail.com

0909329543

02 Nguyễn Thị VyPhó Chánh Văn phòng Huyện ủynguyenvy171282@gmail.com

0833068552

03 Le Trung XuânPhó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

0982738151

04Nguyễn Thị Phương ThảoVăn thưphuongthao252@gmail.com

0905689755

05Văn Phú ĐịnhCán bộ cơ yếuphudinhqn@gmail.com

0911381015

06Võ Thị Ngọc PhươngChuyên viên ngocphuong.vtnp@gmail.com,

0973820719

07Phan Thị BôngChuyên viên bongpt123@gmail.com

0905497907

08Nguyễn Thị Thanh DungLưu trữnguyenthithanhdungdp@gmail.com,

0777488926

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Điện thoại 02353877520

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 Trương Công ThanhUVBTV - Chủ nhiệm UBKTCongthanh2210@gmail.com

0986209847

02 Lê Phước ThưHUV - Phó Chủ nhiệm UBKTLethudn35@gmail.com

0937603172

03 Huỳnh Thị Kim AnhỦy viên UBKTHuynhkimanh293@gmail.com

0935399060

04Hồ Viết KiệmỦy viên UBKTHokiem86@gmail.com

0905761085

05Nguyễn Thanh PhongChuyên viên UBKTThanhphong254@gmail.com

0905828566

06Lê Thị Hoàng ThuChuyên viên UBKTHoangthule66@gmail.com

0977448287

     

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Điện thoại 0235.3 776 672

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 

Nguyễn Tiến

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận

tienn_duyxuyen@TUQUANGNAM

0818786581

02 

Nguyễn Văn Năm

Phó Trưởng Ban 

 

0935000535

03 

Trần Nam Quốc

Chuyên viên

quoctn_duyxuyen@TUQUANGNAM

0962194911

04

Nguyễn Thị Như Lai

Chuyên viên

laintn_duyxuyen@TUQUANGNAM

0387770882

     

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Điện thoại 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 

Nguyễn Xinh

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

 

0904082853

02 

Huỳnh Tấn Thành

Phó Trưởng Ban 

 

 

03     
     
     

 

Tin liên quan