Thăm và chức tết Huyện kết nghĩa Phước Sơn

Sáng ngày 13/01/2012, đoàn thăm tết huyện Duy Xuyên đã đến thăm, chức tết lãnh đạo và nhân dân huyện Phước Sơn anh em.

Đây là một số hình ảnh về chuyến thăm và chúc tết huyện kết nghĩa Phước Sơn