Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_le_phi_truoc_ba_nha_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.</a>

Tin liên quan