Hội thảo thành lập Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Trà Nhiêu

<p align="justify"><strong>Chiều ngày 27/2/2014, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, Ban quản lý Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu đã tổ chức cuộc hội thảo thành lập Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Trà Nhiêu</strong></p> <br />


 Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Phòng VHTT huyện, Đ/c Phan Công Nhanh -Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, các đ/c Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã, Cấp ủy - Ban thôn Trà Đông cùng hơn 30 thành viên là tổ viên tổ hợp tác.

 

Hội thảo đã thảo luận và thông qua Phương án kinh doanh, Hợp đồng hợp tác đồng thời bầu ra được Ban quản lý tổ hợp tác gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Tấn Thuật làm Tổ trưởng, ông Khương Hưu làm tổ phó, bà Trần Thị Bai làm Thư ký. Ban quản lý đang tiến hành các thủ tục đề nghị UBND xã xác nhận nhằm tiến tới Lễ ra mắt tổ hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan