Duy Vinh nỗ lực về đích NTM

Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019 cán đích nông thôn mới, xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) đang tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và linh hoạt huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng thay da đổi thịt.

Vụ Đông Xuân 2019, xã Duy Vinh triển khai sản xuất 157ha đất lúa, trong đó dồn điền đổi thửa được 90%. Những năm qua, nhờ địa phương áp dụng bài bản quy trình kỹ thuật vào thâm canh, bố trí cơ cấu giống phù hợp nên năng suất tăng lên đáng kể. Nếu cách đây 7 năm, năng suất lúa bình quân đạt 59 tạ/ha thì nay lên gần 70 tạ/ha. Đặc biệt, phát huy lợi thế về mặt nước, người dân trong xã đẩy mạnh việc nuôi tôm thẻ chân trắng. Nhờ thời tiết thuận lợi cùng kinh nghiệm trong nuôi trồng nên nhiều hộ dân có nguồn thu nhập tương đối lớn. Riêng vụ I.2018, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 78ha. Qua thu hoạch, sản lượng tôm, cua ước đạt 270 tấn, đạt 90% kế hoạch cả năm. Theo ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, thời gian qua ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hoạt động tương đối ổn định, trong đó nổi bật là công ty may Huy Hoàng 2 có bước phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Cạnh đó, các sản phẩm chiếu do người dân địa phương sản xuất được tiêu thụ mạnh với 75.000 đôi, đặc biệt 3 cơ sở sản xuất chiếu máy hoạt động khá hiệu quả. Đồng thời, các ngành nghề may mặc, gia công tại nhà, cơ khí, mộc, xây dựng góp phần giải quyết lượng lớn lao động phổ thông ở địa phương. Đáng chú ý, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Qua thống kê, 6 tháng đầu năm nay địa phương đón 6.000 lượt khách đến tham quan Trà Nhiêu, Đông Bình, Thi Lai.