Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp về phòng, chống dịch covid-19

Ngày 25/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Hiệp thương với các tổ chức thành viên duy trì, thành lập mới mô hình, công trình, phần việc, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững năm 2020.

Dự hội nghị có lãnh đạo các tổ chức thành viên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đồng chí Phạm Được, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.