Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Công Dũng – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đại diện TT HĐND-UBND huyện; các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra; đại diện các doanh nghiệp có người nước ngoài trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo các bệnh viện và phóng khám tư nhân trên địa bàn huyện. Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Dũng – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện và các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp; đồng chí Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương chủ động triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện và của ngành chức năng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, cụ thể:  Công văn số 164/TTG-KGVX ngày 03/02/2020, Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2526-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Công văn số 458/UBND-KGVX ngày 24/01/2020, số 459/UBND-KGVX ngày 29/01/2020, số 471/UBND-KGVX ngày 31/01/2020, Thông báo số 25/TB-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam; Công văn số 113/UBND-VP ngày 03/02/2020, Công văn số 112/UBND-VHTT ngày 03/02/2020 của UBND huyện Duy Xuyên và các văn bản khác có liên quan.  Trong đó, UBND huyện lưu ý các ban, ngành, địa phương phải xác định nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi sự quyết tâm, tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, tuy nhiên cũng phải bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng và không được lơ là các nhiệm vụ khác.

2. Trung tâm Y tế huyện

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn huyện, trong đó lưu ý phải xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời trong tình huống có dịch xảy ra trên địa bàn, tránh lúng túng, bị động. Đồng thời, tham mưu UBND huyện ban hành quy chế hoạt động và Kế hoạch hành động của BCĐ phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ.

- Tham mưu, đề xuất các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch được đảm bảo.

- Chuẩn bị sẵn sàng việc thu dung, cách ly, điều trị và phân tuyến cụ thể việc chuyển tuyến bệnh nhân theo đúng quy định khi có dịch xảy ra.

- Tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan trong bệnh viện, xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Phối hợp các ngành liên quan in, cấp phát tờ rơi tới các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện với các nội dung như: tình hình dịch bệnh, các triệu chứng nhận biết, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để mọi người dân hiểu và tự giác phòng tránh.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại những nơi công cộng thường xuyên đông người, đặc biệt lưu ý các chợ trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND huyện để theo dõi và kịp thời chỉ đạo.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT& TT- TH

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để nhân dân nắm rõ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh một cách chính xác, kịp thời, cụ thể và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, không gây hoang mang, lo lắng trong xã hội.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mẫu giáo trên địa bàn huyện thực hiện Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các trường học, đặc biệt là các trường tại 02 xã Duy Nghĩa và Duy Hải (địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc).

5. Phòng KT và HT, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện làm việc với các doanh nghiệp có người nước ngoài, các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện nhằm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về việc phòng, tránh dịch bệnh. Yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên báo cáo tình hình, số lượng lao động, người lưu trú, đặc biệt là công tác giám sát, quản lý các lao động đến từ các vùng có dịch. Yêu cầu các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý lao động và phải chủ động trong công tác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ phải báo cáo với Trung tâm Y tế huyện để xử lý kịp thời.

 6. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thông tin đầy đủ về tình hình, cách phòng tránh dịch bệnh đến du khách và CB-CC-VC của BQL để mọi người chủ động, tự ý thức phòng tránh; đồng thời khẩn trương trang bị máy đo thân nhiệt Laser để đo thân thiệt cho cán bộ và du khách nhằm kịp thời sàng lọc, phát hiện, cách ly các trường hợp có thân nhiệt cao, tránh lây lan dịch bệnh.

7. UBND các xã, thị trấn khẩn trương thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh cấp xã, thị trấn do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban. Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương mình, trong đó đặc biệt lưu ý hai xã Duy Hải và Duy Nghĩa- là địa phương có nhiều người nước ngoài (phần lớn là người Trung Quốc đến từ vùng dịch) đang sinh sống và làm việc, phải cập nhật thường xuyên tình hình, công tác quản lý các cá nhân người nước ngoài, báo cáo kịp thời về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

8. Đề nghị UBMTTQVN huyện chỉ đạo UBMTTQVN xã, thị trấn phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) nói riêng.

Tin liên quan