Triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” và mô hình “xã thông minh qua bưu chính công ích” đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Ngày 8/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp Bưu điện tỉnh Quảng Nam triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” và mô hình “xã thông minh qua bưu chính công ích” đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Thực hiện Kế hoạch số 1666/UBND-KSTTHC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Bà Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi khai mạc

Đến dự có sự hiện diện của Bà Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tin tỉnh Quảng Nam và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Sở Thông tin và Truyền thông. Đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban huyện. Tại thị trấn Nam Phước Ông Văn Bá Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước. Ông Nguyễn Ngoạn – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước và cán bộ lãnh đạo ban, ngành, hội, đoàn thể và đông đảo nhân dân thị trấn Nam Phước tham dự.