Bài hát tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bài hát tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Bài hát : Lá phiếu niềm niềm tin- 
Sáng tác: Võ Công Anh
Trình bày: Nhóm 135

Tải bải hát:-  Lá phiếu niềm tin-Võ Công Anh

  

Tin liên quan