Tổ chức cuộc thi "550 năm Danh xưng Quảng Nam" trên internet

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi “550 năm Danh xưng Quảng Nam” trên internet. Dự kiến cuộc thi bắt đầu ngày 28.4 và kết thúc vào 21.6.2021.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu biết, tự hào về vùng đất, văn hóa, con người và sự ra đời của Danh xưng Quảng Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Đồng thời thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công khai phá, xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất Quảng Nam.