Duy Xuyên cho học sinh cấp mầm non và tiểu học nghỉ học từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 943 /SGDĐT-GDTH ngày 9/5/2021 V/v hướng dẫn tổ chức dạy học ở bậc học Mầm non, cấp Tiểu học từ ngày 10/5/2021


Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và kết thúc sớm năm học 2020-2021. Sở GDĐT yêu cầu thực hiện các nội dung sau đối với bậc học Mầm non và cấp Tiểu học

  Các địa phương Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên cho học sinh dừng đến trường kể từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo cho phép đi học trở lại.

  + Đối với cấp Tiểu học: Tổ chức ôn tập, dạy học từ xa để hoàn thành chương trình theo quy định; chuẩn bị phương án kiểm tra học kỳ II và tiến hành kiểm tra ngay sau khi học sinh đi học trở lại để kết thúc năm học theo kế hoạch;

+ Đối với bậc học Mầm non: Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ tại nhà với những nội dung kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 như cách đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn; bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ hang ngày; cung cấp cho trẻ một số trò chơi vận động rèn luyện thể lực và một số kỹ năng cần thiết khác. Không cho trẻ ra khỏi nhà khi không có việc.

  Tải nội dung Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam


Tin liên quan