Duy Xuyên tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

UBND huyện Duy Xuyên ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/4/2021 phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo "Công tác y tế phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp"


Nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện; đồng thời đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra; đảm bảo an toàn sức khỏe cho ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp phối hợp với ủy ban bầu cử, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức triệt để các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 tại các điểm bầu cử và các hoạt động của cuộc bầu cử.
- Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh để triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp khi tổ chức các hội nghị: Lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, hội nghị tiếp xúc cử tri và hoạt động của các tổ chức bầu cử.
- Thực hiện vệ sinh môi trường, phu khử khuẩn bằng cloramin B tại 100% điểm bầu cử trong 01 ngày trước bầu cử và khử khuẩn lại sau bầu cử.
- Các điểm bầu cử được bố trí phù hợp, thuận lợi cho bầu cử, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch: có diện tích đủ rộng, thoáng khí, đảm bảo vệ sinh thuận tiện cho việc giữ khoảng cách, có bố trí các thùng đựng rác, thu gom khẩu trang đã qua sử dụng để xử lý theo qui định.
- Bố trí khai báo y tế và thực hiện khai báo y tế tại tất cả các điểm bầu cử(bằng hình thức khai báo trực tuyến quét mã QR-Code hoặc khai báo trực tiếp). Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cử tri thực hiện khai báo y tế trực tuyến trước hoặc quét mã QR-Code khi đến tham gia bầu cử.
- Thực hiện phân nhóm cử tri, sắp xếp thời gian theo từng khu giờ hợp lý để giãn cách, không tập trung quá đông người tại một thời điểm; thực hiện giữa khoảng cách giữa người với người khi tham gia bỏ phiếu.
- Tùy theo diễn biến tình hình dịch, yêu cầu cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri đeo khẩu trang khi tham dự các hoạt động bầu cử và khi đi bầu cử.
Tải nội dung đính kèm: 
          - Kế hoạch 48/KH-UBND 
  -  Công văn 84/VHTT quét mã QR khai báo y tế

Tin liên quan