Triển lãm “Quảng Nam xưa và nay” Nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021)

Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số:47/KH-BTC ngày 05/5/2021 về Tổ chức triển lãm “Quảng Nam xưa và nay” nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021)

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước; thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ người Quảng Nam đã có công trong quá trình mở cõi, xây dựng và bảo vệ quê hương; khơi dậy lòng tự hào của người dân Quảng Nam về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, tạo quyết tâm mới, xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 
Triển lãm trưng bày những hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật nhằm tái hiện về Quảng Nam Thừa tuyên xưa và nay; qua đó giới thiệu đến nhân dân và du khách về các giai đoạn lịch sử, các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

1. Thời gian: Từ ngày 30/7 đến ngày 01/8/2021; khai mạc vào 08 giờ 00, ngày 30/7/2021 (thứ Sáu).
2. Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Quảng Nam (Số 281 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ)
3. Nội dung triễn lãm:  gồm 02 phần

- Phần thứ nhất: Quảng Nam Thừa tuyên đạo - Xưa (trưng bày các bảng trích, hình ảnh, hiện vật, cổ vật, tư liệu, ấn phẩm, bản đồ ... của các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thời kỳ tiền - sơ sử và giai đoạn từ 1471 đến 1945) được bố trí theo theo thứ tự: Thành phố Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam - tỉnh Quảng Ngãi - tỉnh Bình Định.
- Phần thứ 2: Quảng Nam Thừa Tuyên Đạo - Nay (gồm các bảng trích, hình ảnh, hiện vật, tư liệu, ấn phẩm, sách báo, biểu đồ ... giai đoạn 1945 đến nay) theo thứ tự: Thành phố Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam - tỉnh Quảng Ngãi - tỉnh Bình Định.


Tin liên quan