Hướng dẫn cài đặt và quét mã QR khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử

Hướng dẫn cài đặt và quét mã QR khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử

  1. Về đăng ký mã QR phục vụ khai báo y tế:

Đại diện Ban bầu cử, Tổ bầu cử truy nhập tại địa chỉ htttp://tokhaiyte.vn vào đăng ký điểm kiểm dịch-> nhập số diện thoại-> lấy mã OTP đăng ký khai báo thông tin liên quan:
-Tên điểm kiểm dịch (Ví dụ: Tên điểm bầu cử số 1- Nhà VH thôn Phú Đa 1)
- Loại điểm kiểm dịch: công sở
- Điện thoại: số điện thoại tổ trưởng tổ bầu cử
- Địa chỉ: (Ví dụ: Thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu)
- Bên trái màn hình hiện mã bảo mật, nhập mã bảo mật
- Bấm nút đăng ký
- In mã quét khổ giấy A4 và dán nhiều vị trí dễ nhìn tại điểm bầu cử để cử tri tiện quét mã và đảm bảo khoảng cách.
2. Mỗi cử tri có thể quét mã check in/ check out tại điểm bầu cử như sau:
- Mở ứng dụng “Bluezone” hoặc “Ncovi”
- Bật ứng dụng quét mã QR
- Điền các thông tin khai báo y tế  theo yêu cầu
- Gửi thông tin để hoàn tất việc khai báo
Lưu ý:
- Tại các điểm bầu cử phải có wifi hoặc trên điện thoại của cử tri sử dụng mạng 3G, 4G mới thực hiện cài đặt như hướng dẫn.
- Cử tri phải cài đặt trên điện thoại thông minh các ứng dụng “Bluezone”, “Ncovi” trước khi đến điểm bầu cử để quét mã QR khai báo y tế.

Tin liên quan