Duy Phước tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Duy Phước tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền cổ động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong ngày 20 tháng 5, hơn 40 người là Hội đoàn viên của Mặt trận các đoàn thể của xã Duy Phước tham gia tuyên truyền bằng loa phóng thanh trên xe cổ động lưu động được trang trí băng rôn biểu ngữ, cờ hồng kỳ về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đoàn xe tuyên truyền trên các tuyến đường liên thôn và xóm của 8 thôn trên địa bàn toàn xã Duy Phước. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung của Luật bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử của công dân, nguyên tắc bầu cử. Màu phiếu cho từng cấp cụ thể như: màu phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội màu Hồng, màu phiếu bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh màu Vàng, màu phiếu bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện màu Xanh, màu phiếu bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã màu Trắng, cũng như nội quy, các bước bầu cử, công tác phòng chống dịch Covd 19 tại khu vực bỏ phiếu để mọi người dân trong xã nắm rõ nội dung cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào chủ nhật - ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Được biết đợt tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5.


Trương Văn Lộc

Tin liên quan