Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ 'kép' tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 27/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021.