Quy định quản lý người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam

Quy định quản lý người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam

Ngày 31/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký ban hành quy định quản lý người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam. Cụ thể thực hiện cách ly y tế tập trung: cách ly ít nhất 21 ngày liên tục và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung đối với các trường hợp: tiếp xúc gần với ca bệnh - F1. Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế.
 Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Người nhập cảnh. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F1 hoặc ngày cuối cùng trở về từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ca bệnh tại cộng đồng được công bố theo đúng Quyết định của Bộ Y tế đối với các trường hợp: Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (gọi là F2): nếu kết quả xét nghiệm của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì F2 trở thành F1 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; nếu kết quả xét nghiệm của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 kết thúc cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Người đi trên cùng máy bay, tàu hỏa, ô tô, tàu thủy... nhưng không ngồi cùng hàng và trước sau 5 hàng ghế với ca bệnh.
Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dịch bệnh Covid19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày đến Quảng Nam và ở lại, phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày nếu thời gian ở lại quá 14 ngày hoặc cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho đến khi quay về nơi xuất phát nếu thời gian ở lại dưới 14 ngày. Trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú, nếu có các triệu chứng nghi ngờ như: ho, sốt, đau họng... phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Đối với người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày đến Quảng Nam và trở về trong ngày. Chọn một tuyến đường đi/về cố định; có đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không dừng, không đỗ và không thay đổi lộ trình tuyến đường đã chọn. Khai báo y tế qua ứng dụng di động Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration, quét QR Code hoặc chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được theo dõi, giám sát, phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Đối với người từ Quảng Nam đến các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày và trở về trong ngày. Chọn một tuyến đường đi/về cố định; có đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không dừng, không đỗ và không thay đổi lộ trình  tuyến đường đã chọn.Khai báo y tế qua ứng dụng di động Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration, quét QR Code hoặc chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được theo dõi, giám sát, phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Khi trở về Quảng Nam phải ở tại nhà/nơi lưu trú; không tiếp xúc với người khác (ngoài người thân trong gia đình); viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.

Tin liên quan