Thông báo Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất

Ngày 01/6/2021, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 377/TB-DSVH về Thông báo số 01 Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất và ngày 02/6/2021;

Ngày 01/6/2021, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 377/TB-DSVH về Thông báo số 01 Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất và ngày 02/6/2021; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm ban hành Thể lệ số 265/MTNATL về Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”;
Cổng thông tin điện tử huyện Duy Xuyên thông báo 02 Cuộc thi nêu trên đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội viên, tác giả, cá nhân trong tỉnh được biết và tham gia. Thể lệ cuộc thi theo các văn bản đính kèm.

Xem nội dung Thông báo số 377/TB-DSVH
Xem nội dung Công văn số 265

Tin liên quan