Đẩy mạnh triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

thực hiện Công văn số 3922/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên yêu cầu các ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

          1. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện cài đặt khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào cơ quan phục vụ truy vết phòng, chống Covid-19.

2. Các Trường THPT, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện thông báo đến các giáo viên, học sinh sử dụng điện thoại thông minh cài đặt các ứng dụng Bluezone, Ncovi cho cá nhân và người thân để tham gia quét mã QR.

3. Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện việc cài đặt và dán mã QR tại đơn vị để người bệnh, người nhà đến cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện quét mã QR khai báo y tế điện tử.

4. Liên đoàn lao động, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ huyện phát động trong hội viên, đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi và quét mã QR.

5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp tổ chức triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra; yêu cầu triệt để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp mình tuân thủ thực hiện.

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát tài liệu hướng dẫn, đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm thực hiện việc quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào địa phương. Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUÉT MÃ QR

Tin liên quan