Tuổi trẻ Duy Xuyên tiếp sức mùa thi

Ngày 07-08/7/2021, cùng gần 1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 1.500 thí sinh huyện Duy Xuyên đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021

Ngày 07-08/7/2021, cùng gần 1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 1.500 thí sinh huyện Duy Xuyên đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Đây là một kỳ thi đặc biệt bởi được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong tình hình đó, các tình nguyện viên tuổi trẻ huyện nhà vẫn hăng hái, nhiệt tình tham gia “Tiếp sức mùa thi,” đồng hành cùng các sỹ tử. Huyện đoàn Duy Xuyên đã triển khai thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện và tiến hành tuyển chọn, tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên. Hơn 140 tình nguyện viên Huyện nhà đã ra quân hỗ trợ hơn 1.500 thí sinh và người nhà thí sinh tại 04 điểm thi.