Hỗ trợ 80 nghìn đồng/ngày đối với người cách ly tập trung và bệnh nhân Covid-19

Từ ngày 14.7.2021, Quảng Nam triển khai hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo Quyết định 1956 triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ.