Tăng cường quản lý chuyên gia, công nhân thường trú ở tỉnh Quảng Nam làm việc tại TP. Đà Nẵng

Ngày 17/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4437/UBND-KGVX về phối hợp tăng cường quản lý chuyên gia, công nhân thường trú ở tỉnh Quảng Nam làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4435/UBND-KGVX về việc tăng cường, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện trở lại nhiều ca dương tính trong cộng đồng; theo đó, UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bố trí cho chuyên gia, công nhân đến từ thành phố Đà Nẵng ở lại tại đơn vị hoặc thuê các cơ sở lưu trú để ở lại tỉnh Quảng Nam.

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có sử dụng chuyên gia, công nhân thường trú ở tỉnh Quảng Nam thì tạo điều kiện cho họ ở lại tại đơn vị mình hoặc thuê các cơ sở lưu trú để ở lại thành phố Đà Nẵng cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan