HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHAI BÁO Y TẾ

Hướng dẫn khai báo y tế phòng, chống Covid-19

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ
Đối với công dân

Cách 1: Tải ứng dụng “Smart Quảng Nam”

Bước 1: Trên điện thoại di động ->Vào ứng dụng CH Play

Bước 2: Tìm và cài đặt ứng dụng Smart QuangNam


Bước 3: Vào mục khai báo y tế để khai bao y tế


Cách 2: Khai báo trên ứng dụng “Khai báo & Kiểm soát vào ra”

Bước 1: Tải ứng dụng

Tải ứng dụng “Khai báo & Kiểm soát vào ra” trên CHPlay


Bước 2: Khai báo thông tin

Mở ứng dụng “Khai báo & Kiểm soát vào ra” ð chọn thẻ “Khai báo”

Tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin trên biểu mẫu, các thông tin gắn “*” là các trường dữ liệu bắt buộc cung cấp thông tin.