Duy Xuyên hoàn thành cách ly y tế tập trung 309 người

Ngày 6.8, huyện Duy Xuyên tiếp tục tổ chức công nhận hoàn thành cách ly cho 107 công dân đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 23.8 đến nay,

Ngày 6.8, huyện Duy Xuyên tiếp tục tổ chức công nhận hoàn thành cách ly cho 107 công dân đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 23.8 đến nay, trong đó tại Khu cách ly y tế tập trung tại trường THPT Hồ Nginh có 88 người, tại điểm trường THCS Phan Châu Trinh có 11 người, Trường tiểu học Duy Trung  có 7 người và Trường THPT Nguyễn Hiền có 1 người. Toàn bộ số công dân trên đều đã có kết quả âm tính lần 3 với SARS – CoV 2, và được chứng nhận hoàn thành cách ly theo quy định. Các công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ được tiếp tục cách ly theo dõi y tế tại nhà trong vòng 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 1 lần nữa theo quy định.