Ngư dân tặng đặc sản từ lòng biển cho bà con khu cách ly

Những ngày này, bà con ngư dân xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tranh thủ con nước ròng, ra sông Thu Bồn lặn bắt vẹm xanh.

Những ngày này, bà con ngư dân xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tranh thủ con nước ròng, ra sông Thu Bồn lặn bắt vẹm xanh, sản vật đặc biệt nơi cửa sông và nước biển giao hòa để vừa có thêm thu nhập, vừa làm quà mang tặng cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát COVID -19 và bà con ở các khu cách ly y tế tập trung, cùng nhau vượt qua đại dịch.