Nhà an toàn vượt lũ ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn

Nhà an toàn vượt lũ ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn

          Nằm ở khu vực hạ lưu của các dòng sông lớn, trong những trận mưa lũ vừa qua, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam như một túi nước khổng lồ. Để chung sống với lũ và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, xã Duy Thành đã thực hiện nhiều giải pháp tổng thể nhằm phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra một cách hiệu quả, được cộng đồng tích cực hưởng ứng. Một trong những giải pháp đó là vận động người dân xây nhà có gác trên cao để làm chỗ trú ẩn an toàn, là nơi tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng dài ngày trong mùa mưa lũ.
          Thôn Văn Quật là vùng trũng thấp nhất của xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và được bao bọc bởi nhiều con sông lớn. Vào mùa mưa lũ, thôn Văn Quật thường xuyên bị ngập sâu và chia cắt với bên ngoài. Thế nhưng nhiều năm nay, nhờ ngôi nhà được cải tạo lại, có phần gác lửng ở trên cao, nên mặc dầu ở rốn lũ của thôn Văn Quật, gia đình bà Lê Thị Thanh Thúy vẫn bình an vô sự. Phần gác lửng ở phía trên cao không chỉ là nơi trú ngụ an toàn mà còn là nơi cất trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng cho cả gia đình trong nhiều ngày thôn xóm bị nước lũ bao vây, cô lập với bên ngoài.