Điều chỉnh thời gian cách ly, giám sát y tế đối với người về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội

Điều chỉnh thời gian cách ly, giám sát y tế đối với người về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 18/8/2021, UBND tinh ban hành công văn số 5395 về việc  điều chỉnh thời gian cách ly,giám sát y tế đối với người về từcác tỉnh, thành phố đang thựchiện giãn cách xã hội theo Chỉthị số 16của Thủ tướng Chính phủvà các trườnghợp có liên quan.

        Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là biến thểDelta nguy hiểm khó lường, lây lan rất nhanh và mạnh trong cộng đồng (qua thống kê số liệu đón bà con Quảng Nam về từ các tỉnh, thành phố có dịch thờigian qua cho thấy: có 36/95 ca phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau 7ngày cách ly tập trung, cá biệt có một số trường hợp phát hiện dương tính vớiSARS-CoV-2 sau 14 ngày);vì vậy, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan,đơn vị, cá nhân liên quan điều chỉnh thời gian cách ly, giám sát y tế đối với người về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số16 và các trường hợp có liên quan, cụ thể:

        Đối với người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hộitheo Chỉ thị số 16 về Quảng Nam phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày; tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 3 lần: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung và lần 3 vào ngàythứ 7 sau khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú); thời gian thực hiện bắt đầu từngày 18/8/2021đến khi có thông báo mới.

        Đối với F1 cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.Đối với người nhập cảnh cách ly tập trung ít nhất 14 ngày liên tục và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày.Đối với những trường hợp có nguy cơ khác giao UBND/BCĐ phòng,chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định các trường hợp này, thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 14).

Hoàng Thơ

Tin liên quan