Hội Nông dân xã Duy Phước vừa tổ chức lễ ra mắt nhóm hộ sản xuất – kinh doanh thực phẩm an toàn chi hội thôn Câu Lâu Đông.

Hội Nông dân xã Duy Phước vừa tổ chức lễ ra mắt nhóm hộ sản xuất – kinh doanh thực phẩm an toàn chi hội thôn Câu Lâu Đông.

Về dự có các đồng chí Phan Công Bơi Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Duy Xuyên, Đại diện Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện, Ban thường vụ Hội Nông dân xã, Chi ủy chi bộ, Ban thôn, Ban CTMT thôn Câu Lâu Đông và 12 thành viên nhóm hộ sản xuất rau an toàn tại tổ hội nông dân 16, chi hội thôn Câu Lâu Đông.