Duy Xuyên thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 8/9/ 2021, UBND huyện Duy Xuyên ban hành quyết định số 6465 thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Duy Xuyên.

Theo đó, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Duy Xuyên có 11 thành viên, do ông Phan Xuân Cảnh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Duy Xuyên làm Chỉ huy trưởng; ông Nguyễn Thế Đức, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện làm Chỉ huy phó; các thành viên còn lại là trưởng Công an huyện; trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện; giám đốc Trung tâm Y tế huyện; trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện; trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện; trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện; phó chánh văn phòng HĐND- UBND huyện.

          Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện là cơ quan trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện để tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tổng hợp các thông tin khẩn cấp, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn huyện để chỉ đạo xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động đề xuất với huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xem xét, giải quyết, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động của các phòng, Ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; đôn đốc các phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.  Chỉ huy trưởng Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Trung tâm Chỉ huy. Văn phòng HĐND- UBND huyện là cơ quan thường trực của Trung tâm Chỉ huy, có trách nhiệm bố trí địa điểm, phân công cán bộ trực thường xuyên 24/24 để tiếp nhận thông tin, báo cáo Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng chỉ đạo xử lý kịp thời. Đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy: 0914035524; 0916202560.

 

Tin liên quan