Đảm bảo chuỗi cung ứng phân bón vật tư nông nghiệp trong thời dịch bệnh

Đồng hành cùng nông dân trong nhiều năm qua, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam đã và đang được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai các chương trình cung ứng giống cây trồng, vật tư, phân bón chất lượng theo cơ chế trả chậm và dạy nghề, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân toàn tỉnh.

 Những hoạt động thiết thực này không những giúp hàng nghìn hộ nông dân có thêm điều kiện tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm mà còn góp phần tích cực để chuỗi sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiên tục, không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, kéo dài.  Ông Nguyễn Văn Thận, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết: Chương trình bán phân trả chậm cho bà con nông dân được Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp tục triển khai từ đầu năm 2021. Với sự bảo tín của Hội Nông dân tỉnh, nông dân ở nhiều địa phương đã được cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm. Đầu vụ sản xuất, bà con nông dân được mua phân bón luôn đảm bảo 100% đúng chất lượng sản phẩm của các thương hiệu có uy tín. Theo đó, Hội Nông dân ở 110 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đứng ra tín chấp để hội viên nông dân tiêu thụ gần 6.000 tấn phân và hàng vạn cây giống các loại, kịp thời cho sản xuất.