Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng nay 10.9, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ VII hiệp thương kiện toàn thành viên và bầu chức danh Chủ tịch và Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị đã thông qua tờ trình đề nghị của Ban Thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về việc sự hiệp thương cử bổ sung ủy viên mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2021;  tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung chức danh chủ tịch và ủy viên thường trực ủy Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, hội nghị đã hiệp thương thống nhất cử 6 ông bà gồm Nguyễn Thanh Hải - ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng phòng tài chính – kế hoạch huyện, Nguyễn Văn Việt – Huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ huyện; Nguyễn Thị Ngọc Hải – huyện ủy viên, trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện; Nguyễn Quang Ngọc – chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện: Nguyễn Phi Long  - phó ban thường vụ giáo xứ Trà Kiệu, Lê Minh Dũng – chuyên viên ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện bổ sung vào ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên khóa X, nhiệm kỳ 2019 -2024. Hội nghị đã hiệp thương bầu ông Nguyễn Thanh Hải - ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng phòng tài chính – kế hoạch huyện giữ chức danh Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và hiệp thương cử ông Lê Minh Dũng là ủy viên thường trực ủy ban tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với tỷ lệ đạt 100%.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hứa, với cương vị mới, bản thân sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các vị lãnh đạo tiền nhiệm; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin liên quan