Thị trấn Nam Phước tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 15.9, Đảng ủy thị trấn Nam Phước tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đến dự.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Trần Yên – Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy thị trấn Nam Phước cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng trong Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đưa hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên đi vào nề nếp, nhất là ở cơ sở.