Duy Xuyên tổ chức hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Ngày 29.9, huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Một phần thi báo cáo thuyết trình của thí sinh Hồ thị Tuyết Nhung, xã Duy Phước

Tham dự Hội thi có 17 thí sinh của 14 Đảng bộ xã, thị trấn và 3 Đảng bộ cơ sở  Ban Quản lý Mỹ Sơn; cơ quan quân sự huyện và đảng bộ Công an huyện. Đây là những thí sinh được tuyển chọn từ hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cơ sở.

Quang cảnh Hội thi

Các thí sinh trải qua 2 phần thi: soạn đề cương thuyết trình và trình bày nội dung thuyết trình. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công, đúng trọng tâm, trọng điểm, hình ảnh minh họa sinh động, thuyết phục các thí sinh đã thực hiện báo cáo những chuyên đề nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 như: Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh; những giải pháp xây dựng và phát triển du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn định hướng đến năm 2030….

Thí sinh Lê Văn Trung (đảng bộ xã Duy Hải) xuất sắc đạt giải nhất và chọn tham gia hội thi báo cáo viên tỉnh Quảng Nam
Trao giải nhì cho thí sinh Hồ Thị Tuyết Nhung – đảng bộ xã Duy Phước