Hướng dẫn tạm thời Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay

Ngày 08/10/2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Hướng dẫn số 7128/HD-UBND về Hướng dẫn tạm thời Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay. (Hướng dẫn này được áp dụng từ ngày 09/10/2021 đến khi có thông báo mới và thay thế Hướng dẫn số 6877/HD-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Về tình trạng vùng dịch nơi cư trú: được xác định theo các màu đỏ, cam, vàng và xanh, thể hiện tại website: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế.

2. Giải thích thêm một số biện pháp y tế được áp dụng tại Hướng dẫn này

- Giấy xác nhận tình trạng vùng dịch nơi cư trú: được hiểu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ) xác nhận về mức độ dịch bệnh được phân loại màu đỏ, cam, vàng, xanh theo quy định của Bộ Y tế tại địa bàn nơi người cần xác nhận đang cư trú.

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú: được hiểu là bản thân người áp dụng biện pháp này thực hiện tự theo dõi sức khỏe của mình tại nhà/nơi lưu trú, không được đi ra ngoài phạm vi giám sát của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng; thực hiện nghiêm 5K; hạn chế tiếp xúc.

- Tự theo dõi sức khỏe: được hiểu là bản thân người áp dụng biện pháp này thực hiện tự theo dõi sức khỏe của mình, có thể rời khỏi nhà, đi lại không hạn chế, thực hiện nghiêm 5K; hạn chế tiếp xúc. 

- Trong quá trình tự theo dõi sức khỏe hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú phải thông báo ngay cho Trạm Y tế địa phương trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

- Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 phải được điều trị tại các bệnh viện do UBND tỉnh chỉ định. Không thực hiện điều trị tại nhà.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ: HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, LONG AN ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam

- Xem toàn bộ địa bàn các tỉnh, thành phố này là giống nhau và được điều chỉnh chung, không áp dụng phân biệt theo tình trạng vùng dịch nơi cư trú.

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

2. Biện pháp y tế áp dụng

2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):

- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo.

- Thực hiện xét nghiệm 2 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 7 bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

2.2. Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

- Thực hiện xét nghiệm 2 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

2.3. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

- Thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung.

3. Đối với bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chi Minh đón về quê bằng máy bay, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí 

3.1. Điều kiện:

- Bà con tự nguyện đăng ký và có tên trong danh sách được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h trước giờ lên máy bay bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

3.2. Biện pháp y tế áp dụng

3.2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):

- Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo. 

- Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung.

3.2.2. Đối với những người còn lại: 

- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.

- Thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÒN LẠI CÓ CA MẮC COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM (trừ 4 tỉnh, thành phố nêu tại Phần II và thành phố Đà Nẵng)

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam:

Có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền.

2. Biện pháp y tế áp dụng

2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương)

2.1.1. Nếu đến từ vùng đỏ, vùng cam:

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày; hạn chế tiếp xúc.

- Xét nghiệm 02 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR.

2.1.2. Nếu đến từ vùng vàng, vùng xanh:

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày.

- Xét nghiệm 02 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 7 theo phương pháp RT-PCR.

2.2. Đối với những người còn lại

2.2.1. Nếu đến từ vùng đỏ, vùng cam:

- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

- Thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung.

2.2.2. Nếu đến từ vùng vàng, vùng xanh:

- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

- Thực hiện xét nghiệm 2 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ 2 vào ngày thứ 7 theo phương pháp RT-PCR trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

IV. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐÃ QUA 14 NGÀY KHÔNG CÓ CA MẮC COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam: Không yêu cầu.

2. Biện pháp y tế áp dụng: Tự theo dõi sức khỏe.

V. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam

Chỉ áp dụng cho những người đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng hoặc những người từ các địa phương khác (trừ 4 tỉnh, thành phố quy định tại Phần II) đến thành phố Đà Nẵng có lưu trú lại ít nhất từ 2 ngày trở lên. Những người không thuộc trường hợp này áp dụng theo quy định tại Phần II, III, IV, Hướng dẫn này.

1.1. Nếu đến từ vùng đỏ, vùng cam:

- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

- Có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền.

1.2. Nếu đến từ vùng vàng, vùng xanh: Không yêu cầu.

2. Biện pháp y tế áp dụng

2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): Tự theo dõi sức khỏe.

2.2. Đối với những người còn lại:

- Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với người đến từ vùng đỏ. Xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-CR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung.

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo đối với người đến từ vùng cam (trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản).

- Tự theo dõi sức khỏe đối với người đến từ vùng vàng, vùng xanh.

Trường hợp rời khỏi tỉnh Quảng Nam trước thời gian này thì thực hiện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe cho đến ngày ra khỏi tỉnh Quảng Nam.

VI. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ TỈNH QUẢNG NAM ĐI ĐẾN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

- Tự chủ động tìm hiểu, liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện theo quy định của địa phương đó. Trường hợp có yêu cầu xác nhận tình trạng vùng dịch nơi lưu trú trên địa bàn, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND cấp xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận theo quy định.

- Người Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố khác về lại tỉnh, phải thực hiện các điều kiện và biện pháp y tế như quy định tại các phần II, III, IV, V, Hướng dẫn này.

VII. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI QUA TỈNH QUẢNG NAM

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam: Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

2. Biện pháp y tế áp dụng: Thực hiện đúng lộ trình di chuyển, không dừng, đỗ tại Quảng Nam.

VIII. ĐỐI VỚI LÁI XE VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI THEO XE PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, LÁI XE VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA QUA/VÀO TỈNH QUẢNG NAM

Thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 6827/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh: chỉ đạo các lực lượng tại chốt kiểm soát ra/vào tỉnh yêu cầu người đến tỉnh Quảng Nam phải đảm bảo các điều kiện để vào tỉnh nêu tại Phần II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Hướng dẫn này; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế: hướng dẫn biện pháp y tế bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh cho các Trạm Y tế, Trung tâm Y tế và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường công tác thông tin truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Nam để các tổ chức, cá nhân sớm được biết và thực hiện.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận ngay cho công dân đang cư trú tại các khu vực về tình trạng vùng dịch trên địa bàn khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo hoạt động của các đơn vị y tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Quán triệt Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp về cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.

5. Tổ chức, cá nhân ra/vào tỉnh

- Đọc kỹ nội dung Hướng dẫn này và chấp hành nghiêm túc; nếu cố tình khai báo không trung thực, không tuân thủ các biện pháp y tế, làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (kể cả xử lý hình sự). 

- Những người thuộc đối tượng phải thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú phải chủ động thông tin về thời gian và các vấn đề có liên quan cho gia đình người thân biết để làm việc trước với UBND cấp xã nơi cư trú. Sau khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch, phải đi thẳng đến nhà/nơi lưu trú; không dừng ăn, uống trên đường; khai báo với Trạm Y tế địa phương khi về đến nhà/nơi lưu trú.

- Chi trả chi phí xét nghiệm theo quy định.

6. Các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, cơ quan, cửa hàng… tăng cường công tác phòng, chống dịch COIVD-19 tại đơn vị mình, thường xuyên cảnh giác; khi có ca dương tính, phải khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và xử lý tình huống theo đúng qui định. 

7. Các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người về cách ly, theo dõi sức khỏe phải thực hiện nghiêm 5K, chủ động hợp tác với UBND cấp xã liên quan, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và hạn chế tiếp xúc với người khác trong thời gian có người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú./.

Tải Hướng dẫn số 7128/HD-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam  

Tin liên quan