Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng “Tộc văn hóa” huyện Duy Xuyên giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng “Tộc văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thái Bình- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đ/c Nguyễn Công Dũng- TUV-Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Thế Đức-Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hải-Trưởng phòng VH&TT, Đ/c Trần Công Thành- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành huyện, đại diện lãnh đạo UBND và UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các đại biểu tộc văn hóa trên địa bàn huyện.

Đ/c Nguyễn Công Dũng- TUV-Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua 5 năm qua, thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”; các dòng tộc trên địa bàn huyện được củng cố tổ chức thường xuyên, tạo nên không khí phấn khởi để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hoạt động xây dựng “Tộc văn hóa” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện đã tập trung triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Tộc văn hóa” trên địa bàn huyện, đến nay toàn huyện có 1.002 tộc, trong đó có 711 tộc đã xây dựng được Nhà thờ khang trang, có 160 tộc đã công nhận tộc ước và 99 tộc đã được UBND xã, thị trấn ra quyết định công nhận tộc văn hóa . 

Nhiều tộc với phong trào xây dựng đời sống văn hóa; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa thông qua hoạt động của mỗi Tộc họ tập hợp con cháu trong gia Tộc để cùng nhau cam kết thực hiện các quy định trong Quy ước về truyền thống gia Tộc, về phẩm chất, đạo đức, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”... qua đó xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng; phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ những tập tục lạc hậu, gắn với phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” góp phần xây dựng nên những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam.