Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng “Tộc văn hóa” huyện Duy Xuyên giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng “Tộc văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thái Bình- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đ/c Nguyễn Công Dũng- TUV-Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Thế Đức-Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hải-Trưởng phòng VH&TT, Đ/c Trần Công Thành- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành huyện, đại diện lãnh đạo UBND và UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các đại biểu tộc văn hóa trên địa bàn huyện.